Nie wierzę w standardowe rozwiązania dobre dla wszystkich – dlatego ich nie stosuję

Wszystkie szkolenia, które przygotowuję i prowadzę są indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta. Nie stosuję schematycznych i standardowych rozwiązań, a każde szkolenie poprzedzam zbadaniem potrzeb, aby zrozumieć z czym mierzą się moi klienci.

Treningi konsultacyjne

Szkolenia prowadzę w sposób konsultacyjny. Oznacza to, że podążam za treściami, które pojawiają się w grupie. Dzięki temu za każdym razem trening jest na bieżąco dopasowywany do potrzeb, oczekiwań i możliwości grupy. W rezultacie powstają rozwiązania, które są możliwe do zastosowania natychmiast po ukończeniu szkoleniu, w praktyce.

Agnieszka Olchawska Certyfikowany trener biznesu

Oferta szkoleń i warsztatów

Dla liderów i menedżerów

Leading without formal authority – szkolenie dla liderów grup, projektów, tymczasowych zespołów. Dla osób, które formalnie nie pełnią funkcji menedżerskiej lecz które chcą lub potrzebują świadomie wywierać wpływ na współpracowników.

Przywództwo w zarządzaniu – dla świeżo upieczonych menedżerów, którzy awansowali na pierwszy poziom zarządzania i obejmując nowe stanowisko, potrzebują zostawić za sobą „stare buty” i sprawnie wejść w nową rolę.

Menedżer jako mentor i coach – dla tych, którzy chcą i mogą aktywnie rozwijać kompetencje swoich pracowników, szczególnie dla menedżerów sprzedaży.

Motywowanie siebie i innych do osiągania ambitnych celów – dla doświadczonych menedżerów, którzy chcą poznać i zrozumieć teorie ludzkiej motywacji i podnieść umiejętności komunikacyjne na poziom zaawansowany.

Lider w zmieniającym się świecie – dla tych, którzy chcą spojrzeć w przyszłość, lepiej zrozumieć nowe pokolenie pracowników oraz zidentyfikować swoje kluczowe style myślenia i wiodące systemy wartości. Szkolenie z wykorzystaniem profilu indywidualnego MindSonar®.

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu – dla tych, którzy chcą usłyszeć i uszanować zarówno głos rozumu, jak i emocji. Także dla chcących tworzyć innym i sobie sprzyjające, pełne szacunku środowisko pracy.

Szkolenia dla wszystkich – niezależnie od stażu pracy i zajmowanej pozycji

Różnorodność i elastyczność w kontaktach interpersonalnych – trening z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery® – dla tych, którzy chcą poznać i zrozumieć swoje indywidualne preferencje (typ osobowości) stanowiące o tym, w jaki sposób funkcjonują w relacjach z innymi oraz nauczyć się jak konstruktywnie wpływać na zachowania innych ludzi.

Sztuka prowadzenia prezentacji i szkoleń (z elementami storytellingu) – dla tych, którzy chcą oswoić stres związany z wystąpieniami publicznymi, rozwinąć swój warsztat prezentera, nauczyć się nie tylko przemawiać, ale i rozmawiać z odbiorcami oraz odnaleźć swój specyficzny i unikalny „talent” w kontakcie z grupą.

Sztuka negocjowania – dla tych, którzy chcą lub potrzebują osiągać porozumienie i budować konstruktywne relacje z klientami lub współpracownikami w oparciu o zasadę win-win, w wymagającym środowisku zawodowym.

Warsztaty dla zespołów

Komunikacja i współpraca w zespole – dla tych, którzy chcą się lepiej poznać, zrozumieć i komunikować. Z wykorzystaniem profili indywidualnych i profilu zespołowego Insights Discovery®.

Efektywny zespół – dla tych, którzy chcą pogłębić świadomość zespołową i wiedzę o procesach i relacjach zachodzących w zespole oraz wypracować skuteczne strategie rozwoju zespołu w przyszłości. Z wykorzystaniem profilu grupowego Insights Navigator®.

Coaching zespołu – cykl spotkań (sesji grupowych) ukierunkowany na osiągniecie założonego celu. Może nim być na przykład: wdrożenie zmiany, rozwiązanie konfliktu wewnątrz zespołu, wykonanie zadania, wzrost wydajności pracy, poprawa wyników zespołowych i wiele innych. Sesje prowadzone w sposób, który pozwala angażować wszystkich uczestników wokół zdefiniowanego celu i maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby i środki, w tym czas. Spotkania zawierają zwykle krótki element szkoleniowy związany z tematyką. Cykl składa się z od 3 do 5 sesji, pół- lub jednodniowych.

Dla branży farmaceutycznej

Dla doświadczonych przedstawicieli medycznych – warsztaty szkoleniowe ukierunkowane na wdrażanie strategii marketingowych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientami i wypracowywanie efektywnych rozwiązań.

Implementacja w polskim zespole korporacyjnych programów szkoleniowych – kompleksowa obsługa: od przetłumaczenia materiałów szkoleniowych po zaplanowanie działań poszkoleniowych. Szczególną uwagę zwracam na dopasowanie programu do polskich realiów i specyfiki rynku.

Development Center – diagnoza poziomu kompetencji sprzedażowych przedstawicieli i menedżerów sprzedaży wraz z rekomendacjami rozwojowymi i zaplanowaniem systemu działań indywidualnych i grupowych po DC.

Dla osób podejmujących ciągłe wyzwania oraz narażonych na stres i wypalenie zawodowe

The Resilience Advantage
Program szkoleniowy rozwijający zdolność do optymalnego funkcjonowania w świecie zmian, wyzwań i możliwości. Wspiera zdolność do podejmowania klarownych wyborów i innowacyjnych działań. Bazuje na ponad 20 latach naukowych badań prowadzonych w dziedzinie odporności psychicznej (rezyliencji) przez amerykański instytut badawczy. Wyposaża w praktyczny zestaw narzędzi i technik możliwych do zastosowania przez każdego człowieka w niemal każdej sytuacji. Korzystają z niego firmy z listy Fortune 500 na całym świecie, US Navy oraz jednostki ochrony zdrowia.

Zawartość programowa szkolenia The Resilience Advantage:

  • Czym jest optymalne funkcjonowanie w coraz bardziej złożonym świecie?
  • Na czym polega rezyliencja i jakich obszarów życia dotyczy ?
  • Wpływ emocji na nasz „wewnętrzny krajobraz” i sposób w jaki reagujemy na codzienne wyzwania.
  • Fizjologia stanu koherencji.
  • Techniki energetycznej samoregulacji i ich zastosowanie.
  • Świadome zarządzanie swoją energią wewnętrzną.
  • Wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie. Koherentna komunikacja.
  • Indywidualny plan działania. Świadome rozwijanie swojej odporności na stres.

Trener: Agnieszka Olchawska

HeartMath is a registered trademark of Quantum Intech, Inc.

Zaufaj wykwalifikowanemu i doświadczonemu coachowi i szkoleniowcowi. Skontaktuj się, by uzyskać dodatkowe informacje o interesującym cię szkoleniu lub umówić jego dogodny termin!