Firmy i zespoły

Jestem entuzjastką pracy zespołowej

Szczególnie chętnie wspieram liderów i całe zespoły w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów. Wykorzystuję ustawienia systemowe jako metodę pracy nad rozwiązywaniem problemów i kształtowaniem niepowtarzalnej kultury zespołu.

Oferta dla firm

Firmom oferuję:

  • coaching biznesowy – ukierunkowany na osiąganie wyznaczonych celów, takich jak rozwój kompetencji, objęcie nowego stanowiska, przywództwo w zespole, efektywność osobista i inne typowe dla coachingu;
  • executive coaching – coaching wyższej kadry menedżerskiej, ukierunkowany na budowanie samoświadomości i wspieranie menedżerów w osiąganiu ich pełnego potencjału zawodowego i osobistego;
  • coaching zespołów – nastawiony na poprawę komunikacji wewnętrznej, osiąganie wyznaczonych celów, znajdowanie rozwiązań, pobudzenie kreatywności, rozwiązywanie konfliktów w zespole i innych wyzwań stojących przed zespołem;
  • coaching Jednego Dnia – intensywna praca nad postawionym zagadnieniem, której efekt ma być osiągnięty szybko, tego samego dnia. Dla tych, którzy nie mają czasu na długi proces. Pozwala szybko podjąć najlepszą decyzję, przyglądnąć się sprawie z różnych perspektyw, zmierzyć się ze swoimi obawami lub wątpliwościami lub po prostu odnaleźć swoją wewnętrzną mądrość i intuicję. Coaching, który daje szybkie efekty i oszczędza cenny czas;
  • szkolenia menedżerskiesprawdź szczegóły;
  • warsztaty i szkolenia dla doświadczonych przedstawicieli i handlowców – z wykorzystaniem ich zasobów wiedzy i umiejętności, oparte na realnych sytuacjach zawodowych, podejście maksymalnie praktyczne.

Coaching dla firm

Oferuję zindywidualizowane podejście do rozwoju ludzi w firmie. Wspieram procesy HR’owe w stosunku do ludzi i zespołów zajmujących kluczowe miejsca w firmie. Chętnie pracuję z bardzo doświadczonymi ludźmi, którzy przeszli już wszystkie szkolenia a teraz są gotowi na kolejny krok rozwojowy – zmierzenie się ze swoimi ograniczeniami i pracę nad własnym mindsetem.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu profesjonalnego coacha. Skontaktuj się, by omówić cele, które chcesz zrealizować!