Wiedza i narzędzia

Doświadczenie i gruntowną wiedzę wspieram profesjonalnymi narzędziami.

Opieram się na podejściu systemowym. Oznacza to, że patrzę na całość zagadnienia wraz z istniejącymi powiązaniami i procesami, wpływającymi na sytuację klienta, aby uchwycić sedno sprawy. Korzystam z modelu Spiral Dynamics oraz konstelacji coachingowych jako metody pracy. Wykorzystuję także sprawdzone narzędzia psychometryczne.

Po pierwsze

spójność myśli i emocji, czyli koherencja (coherence). Jest to stan równowagi wewnętrznej  i  spokoju umysłu, w którym autonomiczny układ nerwowy pracuje harmonijnie (co można zmierzyć za pomocą specjalnego urządzenia badającego zmienność rytmu pracy serca).  Fizjologicznie oznacza to, że układ odpornościowy, hormonalny i nerwowy funkcjonują w stanie koordynacji energetycznej. Jest to stan, w którym uzyskuje się znacznie większy dostęp do swoich osobistych zasobów, niż w przypadku braku tej synchroniczności. Efektem natychmiastowym jest wzrost koncentracji, zdolności do trzeźwej oceny sytuacji, kreatywności, aktywnego słuchania i zdolności prowadzenia konstruktywnego dialogu. Regularne praktykowanie tego stanu przekłada się na wzrost rezyliencji, siły psychicznej, zdolności radzenia sobie ze stresem zawodowym i życiowym, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, dostęp do własnej intuicji i wiele innych kompetencji pożądanych w dzisiejszym świecie.

Moje doświadczenie pokazuje, że klienci osiągają znaczące i spektakularne rezultaty, jeśli punktem wyjścia do pracy podczas sesji coachingowej jest właśnie stan koherencji. Od pewnego czasu jednym z moich celów jest wspieranie klientów w samodzielnym osiąganiu tego stanu i mobilizowanie do regularnego praktykowania. Sprawdzają się tu znakomicie proste i praktyczne techniki opracowane przez amerykański instytut badający dziedzinę rezyliencji,  którego jestem licencjonowanym trenerem.

Agnieszka Olchawska Certyfikowany trener biznesu

Po drugie

narzędzia i zasady Coach Wise ™. Jestem coachem wykształconym w tym podejściu i trenerem coachingu w Akademii CoachWise™. Jako członek International Coach Federation stosuję rygory Kodeksu Etycznego ICF, w tym całkowitą poufność treści oraz przejrzystość zasad współpracy.

W moim coachingu chodzi o wspieranie ludzi w tym, aby osiągali to czego pragną, bez mówienia im co mają robić ani robienia tego za nich. Nie oceniam, nie pouczam, nie daję dobrych rad, ani nie steruję niczyim działaniem.

Tworzę bezpieczne i przyjazne środowisko do tego, aby klient odkrył to, co chce wykreować, zdobył zasoby potrzebne do realizacji a potem połączył obie te rzeczy, tworząc nową jakość w swoim życiu. Stawiam pytania, słucham, wspieram, inspiruję i mobilizuję. Kieruję procesem coaching’owym w taki sposób, aby klient zmierzał do celu, a nie utknął gdzieś na mieliźnie problemów i niemożności. Jeśli dzielę się swoją wiedzą, to z zaufaniem do mądrości i intuicji klienta, a nie dlatego, że uważam, iż potrzebuje nauki.

Po trzecie

Insight Discovery i inne  sprawdzone narzędzia psychometryczne, które wspierają  indywidualne osoby  i całe zespoły w efektywnej komunikacji, realizacji celów i tworzeniu własnej, unikalnej  kultury organizacyjnej. Znam i korzystam z takich narzędzia jak: Navigator, DISC, FRIS, talenty Gallupa, role zespołowe Belbina, test Thomasa -Kilmanna, Kotwice Kariery, style przywódcze, badanie 360 oraz inne metody stosowane przez firmy i korporacje. Z wieloma z tych narzędzi jestem dobrze zapoznana i stosuję je w procesach indywidulanych i grupowych.  Szczególnie dobre doświadczenia mam z metodą Insights Discovery, która w sposób nieoceniający  a jednocześnie głęboki umożliwia zrozumienie szerokiego spectrum zachowań międzyludzkich w sytuacjach zawodowych i prywatnych.

Masz pytania związane z metodologią pracy coacha? Napisz lub zadzwoń – odpowiem na każde z nich!