Dla Ciebie

Rozwój osobisty nie jest już luksusem, lecz wymogiem czasów, w których żyjemy

Próbując zachować status quo w rzeczywistości, która staje się coraz bardziej złożona i dynamiczna, wiele osób traci równowagę. W zmieniającym się świecie nie da się stać w miejscu.

Oferta dla klientów indywidualnych

  • Coaching indywidualny – w nurcie life coaching, czyli odnajdywanie swojej drogi zawodowej i życiowej, podejmowanie decyzji, poprawa relacji z otoczeniem, usprawnienie komunikacji w związku. Coaching jest dynamicznym procesem, który wspiera klienta w przyspieszaniu tempa rozwoju, polepszania efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się w procesie, który jest napędzany motywacją klienta i przez niego sterowany. Jest procesem ukierunkowanym „do przodu”, to znaczy na tworzenie wizji i planów. Koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, co zamierza on zrobić, aby osiągnąć pożądany cel (myślenie w przód). Jeśli sięga do przeszłości, to w poszukiwaniu zasobów i możliwości. Łączy proces uczenia ze stymulowaniem do podejmowania działań. Rozwój zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości, uzyskiwanie wiedzy oraz rozumienie swoich strategii działania.
    Coaching opary jest o partnerską relację miedzy coach’em a klientem, podstawą jest zaangażowanie obu stron. Całkowitą odpowiedzialność za swoje zaangażowanie, decyzje i działania ponosi klient – w tym sensie jest on „właścicielem” efektów.
    Coaching zrobił światową karierę ponieważ daje szybkie i trwałe rezultaty, o ile klient pracuje nad celami, które są naprawdę jego.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu profesjonalnego coacha. Skontaktuj się, by omówić cele, które chcesz zrealizować!