Narzedzia

 

Insights Discovery®

Insights Discovery® to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Podstawą modelu Insights Discovery® jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Daje on wiedzę o indywidualnym stylu funkcjonowania osoby w środowisku pracy: o jej silnych i słabych stronach, efektywnych sposobach komunikowania się, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, motywowania oraz obszarach rozwoju.

Każdy z uczestników otrzymuje swój profil indywidualny, który staje się punktem wyjścia do dalszego rozwoju. Możne też wygenerować zbiorczy profil zespołowy – Koło Zespołu.

Agnieszka Olchawska Certyfikowany trener biznesu

Navigator®

Navigator® to kolejne narzędzie z rodziny Insights Discovery. Kwestionariusz mierzy postrzeganie przez uczestników efektywności funkcjonowania zespołu w obrębie 4 filarów, 8 obszarów i 32 elementów. Na tej podstawie powstaje Profil Efektywności Zespołu, który może być imienny bądź anonimowy. Jest to zatem narzędzie diagnostyczne, pokazujące gdzie Zespół ocenia siebie najsłabiej, gdzie najmocniej oraz które obszary funkcjonowania Zespołu mają się dobrze, a które są do poprawy. Jeśli dany obszar jest oceniony słabo, nie znaczy to, że należy nad nim się pochylać – być może w tym momencie nie jest on istotny. Dlatego zawsze warsztat rozpoczyna się zdefiniowaniem aktualnej sytuacji w której znajduje się Zespół.
Warsztat Efektywność Zespołu to także platforma wymiany myśli i opinii na temat Zespołu oraz czas na przyjrzenie się, z czego mogą wynikać pewne zjawiska w zespole i co dalej z nimi można zrobić. Warunkiem udanej pracy jest otwartość i gotowość członków Zespołu do dzielenia się swoimi opiniami/ocenami oraz do wspólnej pracy nad swoim rozwojem.

Warunkiem wykonania profilu Navigator® jest wcześniejszy udział w badaniu Insights Discovery i posiadanie własnego profilu indywidualnego.

Narzędzia, które wykorzystują moi Klienci

FRIS, DISC, Style Przywódcze, badanie 360, talenty Gallupa, role zespołowe Belbina, Kotwice Kariery Scheina, test Thomasa-Kilmanna i wiele innych. Klienci korzystają z różnorodnych narzędzi psychometrycznych i metod diagnostycznych w zależności od ich potrzeb i ukształtowanej kultury organizacyjnej. Z wieloma z nich jestem dobrze zapoznana i wykorzystuję je w procesach coachingowych indywidulanych i grupowych.

Masz pytania związane z metodologią pracy coacha? Napisz lub zadzwoń – odpowiem na każde z nich!